Etiketler: , Diğer İlanları İçin Tıklayınız

Hakkari Yüksekova Yeni Mahalle Milli Emlak’tan Satılık 406,61 m2 Arsa


Açıklama


Aşağıda gerekli bilgileri verilen Hazine parseli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre yapılacak ihale ile satılacaktır. Hazine taşınmazlarının satış ihalelerine şahıslar, tüzel kişilikler, şahıs ortaklıkları katılabilmektedir. İhaleye nasıl katılacağınızı öğrenmek için şu yazıya bakabilirsiniz: Milli Emlak İhalelerine Nasıl Girilir? Hazine Arsa İhalelerine Nasıl Katılırım?

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

Hazine taşınmazlarının ihale usulleri ve Hazine taşınmazı satın almak konusundaki vergisel avantajlar hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz:  Milli Emlak İhalelerine Nasıl Girilir? Hazine Arsa İhalelerine Nasıl Katılırım?

Hazine taşınmazların satış bedellerinin ödeme koşulları hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli Ne Zaman ve Nereye Ödenmelidir?

Hakkari / Yüksekova / Yeni Mahalle

Bu ihalenin tarihi geçmiştir.
 • Toplam Fiyat 126.049,10
 • m2 Fiyatı 310.00 TL
 • Pafta / Ada / Parsel 159/383
 • İmar Durumu Arsa
 • İmar Özellik Adı 18 Uygulama İmar Planına Tabi Alan
 • Taşınmaz Yüzölçümü 406,61 m2
 • Hazine Hissesi Taşınmaz Yüzölçümü 406,61 m2
 • İhalenin Yapılacağı Yer Hakkari
 • Geçici Teminat Bedeli 12.604,91 TL
 • İhale Tarihi ve Saati 20.09.2023 09:30
 • İletişim Tel (438) 211 29 15 / 211 62 21
 • Taşınmazın Cinsi Arsa