Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Arsa Satışları


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bilgileri Taşınmaz Listesinde yer alan Hazinenin mülkiyetindeki muhtelif taşınmazlar, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenecek Açık Artırma yöntemiyle satışa sunulmuştur.

Açık artırma Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi ve Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği Mevzuatının 25. maddesi kapsamındadır.

Açık artırma, ANKARA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu – Çankaya / Ankara, İSTANBUL Toki Hizmet Binası Konferans SalonuHalkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet bağlantıları ile 21-22-23 Kasım 2023 Salı-Çarşamba-Perşembe günleri saat 10.30 ’da yapılacaktır.

TÜM MİLLİ EMLAK İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.milliemlaksatilik.com/

Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacaktır. İnternet katılım başvuruları açık artırma başlangıcından 1 gün önce kapatılacaktır. (20 Kasım 2023 Saat 10:30)

 

BAŞKANLIK, açık artırmayı yapıp yapmamakta serbesttir. BAŞKANLIK açık artırmayı, ihale tarih ve saatinden önce veya ihale sırasında veya ihale sonrasında herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal edebilir. BAŞKANLIK, bu durumda herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Teminat Nasıl Yatırılacak?

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak ihale öncesinde; talip oldukları her taşınmaz için;

Bedeli 40.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 2.000 TL,

Bedeli 40.001 ile 100.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL

Bedeli 100.001 ile 250.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 25.000 TL

Bedeli 250.001 ile 600.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 60.000 TL

Bedeli 600.001 ile 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 150.000 TL

Bedeli 1.500.001 ile 3.800.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 380.000 TL

Bedeli 3.800.001 İle 9.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 950.000 TL

Bedeli 9.500.001 ile 23.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.300.000 TL

Bedeli 23.000.001 ile 58.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.800.000 TL

Bedeli 58.000.001 ile 150.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 14.500.000 TL

Bedeli 150.000.001 ile 700.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 40.000.000 TL

Bedeli 700.000.001 TL ve üstünde olanlar için 160.000.000 TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

Teminat Nereye Yatırılacak?

Teminat EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Tic A.Ş’in Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR50 0001 2009 8780 0010 2614 91) no.lu TL hesabına yatırılacaktır.

Katılım teminatları belirtilen hesaplara EFT veya HAVALE yöntemi ile ödenecek olup açıklama kısmına gerçek kişi olması halinde MUZAYEDE boşluk TC. kimlik numarası, Tüzel kişi olması halinde MUZAYEDE boşluk Vergi Numarası yazılacaktır.

İhaleye Katılım İçin Gerekli Belgeler

 Gerçek kişi olması halinde, aslının ibraz edilmesi şartıyla resmi kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği) fotokopisi

 Tüzel kişi olması halinde, Şirket İmza Sirküleri, açık artırmaya katılacak kişi adına düzenlenmiş Yetki Belgesi (gayrimenkul alım-satım yapabilme yetkisi), Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ilanı, şirket kaşesi

 Gerçek veya Tüzel kişiler kendi aralarında ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler. Bu durumda ortaklık hisse oranlarını kişiler şartnamede belirtmelidir. Şartnamede belirtilen oranlar geçerli olup değişiklik yapılmayacaktır.

 Vekâleten katılım olması halinde, vekilin gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, işbu ihaleye katılmaya, teklif vermeye, ihale bedelini ödemeye, işbu şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmaya vb. hususlarda yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren noterde düzenlenmiş vekâletnamesi,

 

 İhalesine katılmak istedikleri her bir gayrimenkul için iş bu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen katılım teminatının yatırıldığına dair banka dekontu,

 Her sayfası kaşelenip imzalanmış iş bu Açık Artırma ile Satış Şartnamesi ve ekleri (Bu imza hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.)